AUGUSTÍN ANDREJ

Anderej je presne taký, ako jeho diela! Živý, zasnený, hĺbavý, občas melancholický, farebný a usmiaty.

Výtvarné diela akademického maliara Andreja Augustína rozprávajú príbehy o veciach nepoznaných. Príťažlivo komunikujú so širším publikom, ale v druhom pláne spúšťajú hlbšie sondy: sú výtvarným záznamom o psychických stavoch autora. Metaforicky znázorňujú meditáciu, melanchóliu, baladu, ale aj nádej. Témou Andrejových obrazov je často vnútorný život maliara. Čarovná realita sa tak v nich pretavuje do osobných príbehov. Na otázku, ktorý obraz je dobrý, Andrej odpovedá jednoznačne: „Dobrý obraz je taký, ktorý vo mne vyvolá emóciu. Nemusí byť nevyhnutne krásny, ale musí obsahovať takú vnútornú silu, že zostane vo mne a myslím naň aj vtedy, keď ho už nevidím. Aj ja sa snažím takéto obrazy vytvárať…“Andej sa narodil 16.4.1964 v Bratislave. V rokoch 1979 - 1983 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave. V roku 1989 absolvoval štúdium na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe (oddelenie propagačnej grafiky a plagátu). Vo svojej umeleckej tvorbe sa venuje prevážne tapisérii, maľbe, pastelom, grafike, ilustráciám, ako aj maľbe na keramiku a sklo. Za svoju tvorbu získal Cenu Ministerstva telekomunikácií a pôšt za návrh známky v Tokyu (Japonsko) v roku 1991 a cenu bienále na medzinárodnej výstave voľnej grafiky v Havířove v roku 1992. V rokoch 1994 -2001 tvorivo pôsobil v Prahe, kde sa spolu s manželkou stal majiteľom Galérie Enyky-Benyky.

Stránku Andreja Augustína práve pripravujeme... Ďakujeme za porozumenie.

Pre zobrazenie celého obrazu, resp. spustenie prezentácie kliknite na miniatúru.

Videá

Porcelánová misa Ryba

Anderej priznáva farbu

Porcelánové šálky

Porcelánové šálky

Magis Art - umenie z pohodlia domova