Maľba - olejomaľba X

Predaj umeleckých diel - obrazy - súčasní slovenskí maliari a výtvarníci

Aladár Botlík

Výtvarník Aladár Botlík sa narodil 7. júla 1948 vo Veľkých Úľanoch. Od svojej mladosti žil v Bratislave, kde pôsobil ako spevák v SĽUK-u. Jeho vášeň k maľovaniu sa však pretavila do vysokého profesionalizmu, a tak sa výtvarnému umeniu ako aj reštaurovaniu začal venovať profesionálne. Dlhé roky žil a tvoril aj so svojou rodinou v USA . V polovici 90-tych rokov sa však vrátili na Slovensko, kde sa naďalej venuje svojej tvorbe.

 

Ľudmila Balková

Turčianska výtvarníčka Ľudmila Balková, ktorej tvorbu inšpirovala nielen príroda, ale osobitne poézia Maše Haľamovej. Aktívne sa začala venovať výtvarnej tvorbe od roku 1990, keď sa stala členkou Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri ZUŠ vo vtedy Turčianskom osvetovom stredisku v Martine. Základ jej tvorby tvoria diela zobrazujúce prírodné krásy Turca, ale aj ostatných krajov Slovenska, Vysokých Tatier, Liptova, Podpoľania. Samostatnou kapitolou jej tvorby sú kvety a kytice a predovšetkým krvavočervené divé maky. Jej sebavedomá práca maliarskou špachtľou dodáva týmto kvetom dravosť a dynamiku.

Lenka Boťanská

Akademická maliarka Lenka Andrášiová – Boťanská sa narodila v roku 1941 v Békéscsabe, jej rodičia sa z Maďarska presťahovali do Nových Zámkov. Vyštudovala vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na oddelení portrétnej a kompozičnej maľby u prof. Jána Mudrocha, prvého rektora VŠVU. Tvorivé rozpätie autorky predstavuje maľba, kresba a grafika. Inšpiráciu nachádza vo sfére spoločenského a individuálneho života, v prírodných krásach ale aj vo všednosti okolitých vecí. Lenka Andrášiová – Boťanská pracuje so širokou farebnou škálou, uprednostňuje tlmené tóny teplých farieb. Býva a tvorí neďaleko Bratislavy.

Milena Ďuricová

Slovenská výtvarníčka Milena Ďuricová sa narodila v roku 1961 v Hlohovci. Vyštudovala výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte v Nitre. V začiatkoch svojho výtvarného pôsobenia tvorila pre seba a svojich priateľov a známych, neskôr oslovila galérie a začala tvoriť pre širšiu verejnosť. Od roku 2001 aktívne vstupila do výtvarného života a od roku 2005 pracuje ako umelec v slobodnom povolaní. Mala viacero samostatných výstav po celom Slovensku. V súčasnosti žije a tvorí v horných Zeleniciach pri Hlohovci.

Orest Dubay ml.

Orest Dubay ml. sa narodil 13.4.1954 v Bratislave v časoch vynikajúcich výtvarných úspechov svojho otca. Orest Dubay ml. absolvoval výtvarné štúdiá na Vysokej škole výtvarnýchumení v Bratislave na Oddelení reštaurátorskej tvorby u prof. K. Veselého (1972-78). Má za sebou desať rokov náročných reštaurátorských aktivít, ktorým sa venoval v nitrianskej Štátnej galérii až do začiatku 90-tych rokov (1992). Má však za sebou aj viaceré výtvarné realizácie v architektúre, a to pozoruhodné mozaiky osadené v Žiline, Snine, atď. V prvých rokoch po absolvovaní štúdií, ktoré znamenali neľahké včleňovanie sa do náročných autorských a existenčných výtvarných pomerov, výrazne a netradične, oživujúco vkročil do stojatých vôd, do tvarových a námetových schém vtedajšej, ba aj tej súčasnej slovenskej maľby a grafiky. Vo voľnej grafike sa venoval najskôr sieťotlači, voľným amotivickým, dynamickým tvarovým asociáciám a takmer námetovým kompozičným riešeniam. Maľbe na plátne sa systematicky začal venovať až v závere 80-tych rokov. Svoju tvorbu systematicky prezentuje formou autorských výstav a to často spolu s dielami manželky Ruth.
Zúčastnil sa viacerých kolektívnych výstav na Slovensku a v zahraničí – v Poľsku, Fínsku, na Ukrajine, vo Švajčiarsku a Francúzsku, v Maďarsku, Česku, Rusku a v Bulharsku.

Jana Hegyiová

Jana Hegyiová, narodená 17.10.1982 v Čadci. Je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor výtvarná výchova. Od ukončenia štúdia pracuje ako pedagóg na strednej umeleckej škole. Telo je v jej tvorbe symbolom ženy, jej principiálnosti, ktorá tkvie v jej biologickej a fyziologickej podstate. A v tomto kontexte ho aj J. Hegyiová zobrazuje. V celej jeho úplnosti, kráse a živočíšnosti. Tvorí tak základný kameň estetična v autorkinej tvorbe. Jeho zobrazovaniu sa venuje už od vysokoškolského štúdia. Predmetom jej diplomovej práce bola totiž  veľkoplošná maľba ženského aktu, kde svoju pozornosť zamerala nielen na zachytenie tela na maliarske plátno, ale rozpracovala aj myšlienku zobrazovania ľudského tela na samotnom tele. Prostredníctvom toho sa dostala k body artu. V tejto oblasti bola mimoriadne úspešná a získala niekoľko cien aj na medzinárodných súťažiach. Práce Jany Hegyiovej sú zároveň podnetom k otvorenej komunikácii o ženskom tele a jeho krivkách, ktoré sú krásne a inšpirujúce v ich prirodzenosti a naturálnosti. Tým jej tvorba vytvára opozitum voči  kultu neprirodzenej (nereálnej) krásy ženy (ženského tela), ktoré nám dennodenne podsúvajú printové aj neprintové média. Aj vďaka tomu má tvorba Jany Hegyiovej svoje opodstatnené miesto vo výtvarnom umení, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Autorkinou doménou nie je len olejomaľba, ale aj keramika, ktorú tiež ponúkame v našej galérii.

Ľudmila Chrenková

Akademická maliarka Ľudmila Chrenková-Hofmanová (1940) študovala v rokoch 1967 – 72 na VŠVU ( u prof. Želibského a Čemického). Na slovenskú výtvarnú scénu vstúpila začiatkomsedemdesiatych rokov 20. storočia.Inšpiračnýmzdrojom jej tvorby je predovšetkýmpríroda. Od začiatkuumeleckej tvorby sa venovalatvorbe tapisérií, komornej maľbe a tvorbe diel do architektúry. Táto drobná, no mimoriadne temperamentná umelkyňa žije a tvorí neďaleko Bratislavy - v Ivanke pri Dunaji.
Ľudmila je perfektná! Vždy, keď sa zastaví v našej galérii, pozrie na niektorý z jej obrazov a povie: Tento musím preobiť - toto vôbec nesedí! O pár dní sa vráti aj s obrazom a ja chápem! Vždy urobí "čosi", čo obraz posunie opäť kúsok k dokonalosti.

Ľubomír Korenko

Autor o sebe: Narodil som  sa v Kežmarku,  momentálne pôsobím, žijem a tvorím  v Poprade. Maľovaniu, kresleniu a tomuto druhu tvorivej činnosti sa  venujem už od malička .Tato moja záľuba, ktorá vo mne rástla a postupne sa vyvíjala,  sa stala vecou, bez ktorej si sám seba ani neviem predstaviť. Pod vedením doc. Mgr. art. Tadeusza Blonského som vyštudoval  dizajn na Fakulte umení v Košiciach. V rokoch2005-2012 som  žil, tvoril a vystavoval vo Veľkej Británii, ako člen umeleckej skupiny Warwickshire Artists.
Galéria Magis Art pripravuje predaj mojich obrazov.

Emília Ksenzsighová

Emília Esther Ksenzsighová sa narodila v roku 1961 v Prešove.
Výtvarníčka pôsobiaca v oblasti výtvarného umenia vstúpila do diania v meste Prešov v roku 2004.  Ako maliarka kvetinových zátiší, krajín a dekoratívnej maľby na skle sa najskôr zúčastňovala akcie Prešovský Montmartre na pešej zóne v rámci Dní mesta Prešova. V krajinárskej tvorbe autorku najviac inšpirujú stretnutia s plenéristami. Účasť na domácich plenéroch ju obohacuje o skúsenosti v maľovaní krajiny a rozširuje jej farebnú paletu. Výtvarné vzdelanie si dopĺňala na súkromnej ZUŠ-výtvarný odbor v Prešove a samoštúdiom. Získala viacero ocenení na súťažných prezentáciách  výtvarnej tvorby v regionálnych aj celoslovenských kolách. V súčasnej dobe autorka žije a tvorí v Prešove.

František Kučo

Čo napísať o tomto skvelom vtipnom výtvrníkovi, ktorý tak, ako mu robí radosť obrazy tvoriť, tak mu robí radosť o nich hovoriť (či písať)? Toto je jeho korešpondencia.... (Snáď sa na nás nenahnevá).

Hola hey, mylostyvá pany,
neprešól ani rok a už sem tu zasek... aj se swýma obrazáma. Sem ochotný Vám dovézt, čo chcete - modré či červené, ale xcel by som, aby ste dala moje wobrázky na stránkach aj pod Olejomalby (jak sme si už ríkali onehdyu Vás) - tam najvác zabŕdnu humeleckí lajici, tých kombinuvaných techník satrochu boja... Neondite sa a napíšte, kedy tam budete sedet a ja sa priondím ergo prispósobím, sem už taký typ...Šeckého dobrého.
František Kučollini

Fero okrem voľnej tvorby, v ktorej nemusí rešpektovať žiadne pravidlá a požiadavky, spolupracuje aj pri dotváraní interiérov, kde v spolupráci s majiteľmi nehnuteľností tvorí diela určené do konkrétneho priestoru.

Eva Lauková

Eva Lauková (1948) je nevestou Juraja Lauku ml. Rozhodla sa ďalej niesť maliarsku štafetu známych insitných maliarov Juraja Lauku st. a Juraja Lauku ml. Narodila sa v Bratislave, kde absolvovala stavebnú priemysloveku a pracovala ako projektantka. Umelecké životné príbehy a úspechy v rodine jej dali odvahu, aby svoju záľubu v maľovaní premenila na intenzívny záujem. Jej túžba po výtvarnom zdokonaľovaní sa je obrovská a neutíchajúca. Od roku 1997 navštevovala Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov pod vedením akademického maliara Júliusa Kollera a neskôr pod vedením akademickej maliarky Kataríny Kuzmovej. V súťažiach "Výtvarné spektrum" získala čestné uznanie. Najradšej maľuje krajinky v ich skutočnej podobe s neopakovateľnými zátišiami. Olejom, pastelom a inými technikami sa snaží zachytiť čaro prírody, krajiny a kvetov. Skvele zvládnutá technika, hlavne olejomaľby, cieli do divákovho oka. Do duše taktiež.

Rastislav Lukáč

Autor o sebe: Pochádzam z východného Slovenska z obce Bzenov pri Prešove, kde som narástol v tretej generácii výtvarníkov. V roku 1996 som maturoval na Košickej ŠÚV, po ktorej som sa venoval reštaurovaniu nástennej maľby, obrazov a štukatérskej výzdoby. Zaujímavejšie obdobie prežívam teraz, keď sa môžem venovať krajinomaľbe a maľbe, v ktorej prevládajú slovenské motívy, napr. z Vysokých Tatier, Považia, Liptova a podobne podľa požiadaviek. Častým námetom sú pohľady na mestá, kde sa snažím zachytiť ich charakteristickú atmosféru.

Fero Paluška

Fero Paluška žije a pôsobí v Tlmačoch. Maľovaniu sa venuje od roku 1982. Zo začiatku bol samoukom, no cítil, že svoju tvorbu chce posunúť do inej, profesionálnejšej roviny, a tak sa začal vzdelávať. Najskôr u akad.mal. Júliusa Kováčika, neskôr u Mgr. Evy Bebčákovej a posledné roky pracuje pod vedením doc. Jaroslava Uhela na Výtvarnej katedre v Banskej Bystrici. Za svoju tvorbu získal ocenenia i v celoslovenskej súťaži neprofesionálnych výtvarníkov „Výtvarné spektrum“.
Fero je ako také malé tornádo. Keď sa niekde objaví, je ho v miestnosti vždy plno. Je energický a plný optimizmu. Také sú aj jeho obrazy.

Vladimír Plachý

Vladimír Plachý (1956) rodák z Moravského Krumlova, pôsobiaci v Bratislave je bytostný krajinkár, tvorca zátiší najmä však lyrik s citlivým zrakom a srdcom, bez ktorého by diela boli iba obratným dokumentarizmom. Suverénne vládne výtvarnými skratkami, detailizmus nahrádza celkovým tvarovým pocitom a o jeho osobnom nasadení svedčí aj špachtľovo či štetcovo rozihraná, nástojčivá a neraz až pastózna dikcia prednesu. Diela Vlada Plachého sú jednoducho dokonalé. Aj preto ho poznajú obdivovatelia a zberatelia umenia na celom svete.

Miro Radev

Akademický maliar Miroslav Radev sa narodil v roku 1958 v Prahe.V roku 1970 ukončil študium na Strednej umeleckej škole priemyslu v Sofii.Roku 1980 ukončil Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave.
Na Slovensku vystavoval Košiciach ,Prešove,Bratislave,Hornom Smokovci,v Bulharsku v Sofií a Starej Zagore. Vystavoval v Prahe, Berlíne,Lipsku, Havane a Jakarte. Jeho impresionistické obrazy s prevládajucími žltými a oranžovo-červenými tónmi pôsobia optimisticky a upokojujúco. No a keď sa človek s autorom spozná osobne, pochopí, kde sa berie toľká energia, optimizmus a životná sila, ktorá z jeho obrazov vyžaruje. Mirove obrazy sú Miro v "2D" prevedení!

Andrej Šoka

Mgr.art. Andrej Šoka sa narodil v roku 1983 v Trnave. Ukončil štúdium na VŠVU- reštaurátorská tvorba- reštaurovanie sochy.  Sochu študoval aj u ak.sochára Alojza Drahoša. Venuje sa soche a maľbe. Zúčastňuje sa medzinárodných sochárskych a maliarskych sympózií. Zároveň je zakladateľom a organizátorom Univerzitného sympózia Mlyny, ktorého sa zúčasťnujú mladí, najmä slovenskí výtvarníci. Okrem množstva iných diel reštauroval barokový portál na námestí v Senci. Žije a tvorí v Bratislave.

Ostatní autori

 

Všetky obrazy a ostatné umelecké diela a dielka vystavené v predajni sú vám okamžite k dispozícii. Keďže sme predajná galéria, netreba čakať, pokým skončí výstava, ale všetky dostupné diela si môžete hneď odniesť.

Magis Art - umenie z pohodlia domova

KONTAKT

MAGIS Art & design studio Bratislava

Pribylinská 4

831 04 Bratislava