Augustín Andrej

ANDREJ AUGUSTÍN  je presne taký, ako jeho diela! Živý, zasnený, hĺbavý, občas melancholický, farebný a usmiaty.

Výtvarné diela akademického maliara Andreja Augustína rozprávajú príbehy o veciach nepoznaných. Príťažlivo komunikujú so širším publikom, ale v druhom pláne spúšťajú hlbšie sondy: sú výtvarným záznamom o psychických stavoch autora. Metaforicky znázorňujú meditáciu, melanchóliu, baladu, ale aj nádej. Témou Andrejových obrazov je často vnútorný život maliara. Čarovná realita sa tak v nich pretavuje do osobných príbehov. Na otázku, ktorý obraz je dobrý, Andrej odpovedá jednoznačne: „Dobrý obraz je taký, ktorý vo mne vyvolá emóciu. Nemusí byť nevyhnutne krásny, ale musí obsahovať takú vnútornú silu, že zostane vo mne a myslím naň aj vtedy, keď ho už nevidím. Aj ja sa snažím takéto obrazy vytvárať…“Andej sa narodil 16.4.1964 v Bratislave. V rokoch 1979 - 1983 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave. V roku 1989 absolvoval štúdium na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe (oddelenie propagačnej grafiky a plagátu). Vo svojej umeleckej tvorbe sa venuje prevážne tapisérii, maľbe, pastelom, grafike, ilustráciám, ako aj maľbe na keramiku a sklo. Za svoju tvorbu získal Cenu Ministerstva telekomunikácií a pôšt za návrh známky v Tokyu (Japonsko) v roku 1991 a cenu bienále na medzinárodnej výstave voľnej grafiky v Havířove v roku 1992. V rokoch 1994 -2001 tvorivo pôsobil v Prahe, kde sa spolu s manželkou stal majiteľom Galérie Enyky-Benyky.

Pre zobrazenie celého obrazu, resp. spustenie prezentácie kliknite na miniatúru.

Videá

Porcelánová misa Ryba

Anderej priznáva farbu

Porcelánové šálky

Porcelánové šálky

Magis Art - umenie z pohodlia domova

KONTAKT

MAGIS Art & design studio Bratislava

Pribylinská 4

831 04 Bratislava