Hegyiová Jana

Jana Hegyiová, narodená 17.10.1982 v Čadci. Je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor výtvarná výchova. Od ukončenia štúdia pracuje ako pedagóg na strednej umeleckej škole. Telo je v jej tvorbe symbolom ženy, jej principiálnosti, ktorá tkvie v jej biologickej a fyziologickej podstate. A v tomto kontexte ho aj J. Hegyiová zobrazuje. V celej jeho úplnosti, kráse a živočíšnosti. Tvorí tak základný kameň estetična v autorkinej tvorbe. Jeho zobrazovaniu sa venuje už od vysokoškolského štúdia. Predmetom jej diplomovej práce bola totiž  veľkoplošná maľba ženského aktu, kde svoju pozornosť zamerala nielen na zachytenie tela na maliarske plátno, ale rozpracovala aj myšlienku zobrazovania ľudského tela na samotnom tele. Prostredníctvom toho sa dostala k body artu. V tejto oblasti bola mimoriadne úspešná a získala niekoľko cien aj na medzinárodných súťažiach. Práce Jany Hegyiovej sú zároveň podnetom k otvorenej komunikácii o ženskom tele a jeho krivkách, ktoré sú krásne a inšpirujúce v ich prirodzenosti a naturálnosti. Tým jej tvorba vytvára opozitum voči  kultu neprirodzenej (nereálnej) krásy ženy (ženského tela), ktoré nám dennodenne podsúvajú printové aj neprintové média. Aj vďaka tomu má tvorba Jany Hegyiovej svoje opodstatnené miesto vo výtvarnom umení, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Autorkinou doménou nie je len olejomaľba, ale aj keramika, ktorú tiež ponúkame v našej galérii.

Pre zobrazenie celého obrazu, resp. spustenie prezentácie kliknite na miniatúru.Všetky obrazy a ostatné umelecké diela a dielka, pri ktorých je uvedená cena, sú vám okamžite k dispozícii. Keďže sme predajná galéria, netreba čakať, pokým skončí výstava, ale všetky dostupné diela si môžete hneď odniesť.

Magis Art - umenie z pohodlia domova

KONTAKT

MAGIS Art & design studio Bratislava

Pribylinská 4

831 04 Bratislava