Dubay Orest

Orest Dubay ml. sa narodil 13.4.1954 v Bratislave v časoch vynikajúcich výtvarných úspechov svojho otca. Orest Dubay ml. absolvoval výtvarné štúdiá na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Oddelení reštaurátorskej tvorby u prof. K. Veselého (1972-78). Má za sebou desať rokov náročných reštaurátorských aktivít, ktorým sa venoval v nitrianskej Štátnej galérii až do začiatku 90-tych rokov (1992). Má však za sebou aj viaceré výtvarné realizácie v architektúre, a to pozoruhodné mozaiky osadené v Žiline, Snine, atď. V prvých rokoch po absolvovaní štúdií, ktoré znamenali neľahké včleňovanie sa do náročných autorských a existenčných výtvarných pomerov, výrazne a netradične, oživujúco vkročil do stojatých vôd, do tvarových a námetových schém vtedajšej, ba aj tej súčasnej slovenskej maľby a grafiky. Vo voľnej grafike sa venoval najskôr sieťotlači, voľným amotivickým, dynamickým tvarovým asociáciám a takmer námetovým kompozičným riešeniam. Maľbe na plátne sa systematicky začal venovať až v závere 80-tych rokov. Svoju tvorbu systematicky prezentuje formou autorských výstav a to často spolu s dielami manželky Ruth.
Zúčastnil sa viacerých kolektívnych výstav na Slovensku a v zahraničí – v Poľsku, Fínsku, na Ukrajine, vo Švajčiarsku a Francúzsku, v Maďarsku, Česku, Rusku a v Bulharsku.

Pre zobrazenie celého obrazu, resp. spustenie prezentácie kliknite na miniatúru.Všetky obrazy a ostatné umelecké diela a dielka, pri ktorých je uvedená cena, sú vám okamžite k dispozícii. Keďže sme predajná galéria, netreba čakať, pokým skončí výstava, ale všetky dostupné diela si môžete hneď odniesť.

Magis Art - umenie z pohodlia domova

KONTAKT

MAGIS Art & design studio Bratislava

Pribylinská 4

831 04 Bratislava